Тимчук Людмила Іванівна

Tymchuk LiudmylaПосада: професор
Вчений ступінь: доктор педагогічних наук
Вчене звання: професор

Тематика наукових досліджень:

Андрагогіка (теорія і практика освіти дорослих), історія андрагогіки, історія освіти і виховання, соціальна педагогіка.