Шманько Олег Володимирович

Shmanko OlehПосада: доцент
Вчений ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

Механізми формування громадянських цінностей особистості, історичні аспекти становлення соціальної роботи в Україні, електронне урядування в соціальній сфері, соціальна робота в територіальних громадах, проблеми та механізми соціалізації молоді в турбулентному українському суспільстві.

Курси, що читає:

  • Електронне урядування в соціальній сфері;
  • Соціальна динаміка та волонтерство;
  • Соціальна робота в громаді;
  • Елітологія та кадрова політика;
  • Документознавство;
  • Теорія ризиків;
  • Методи і моделі соціальної роботи в громаді.

Додаткова інформація:

Місце і дата народження: .с.Пищатинці, Борщівський р-н, Тернопільська обл., 26.10.1983 р.

Освіта:

У 2005 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, факультет історії, політології та міжнародних відносин (спеціальність «історія», кваліфікація – «магістр історії»). Диплом магістра з відзнакою;

У 2017 р. закінчив Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна (спеціальність «Соціальна робота», кваліфікація – «Соціальний працівник»). Диплом спеціаліста з відзнакою.

З 2010 р. – кандидат історичних наук (тема: «Борис Тимощук – дослідник давніх та середньовічних старожитностей Східної Європи»). Спеціальність: 07.00.01 – історія України. Установа, де проведено захист: Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича.

З 2015 р. – доцент кафедри соціальної роботи та кадрової політики

Проекти, науково-дослідна робота:

науково-дослідна робота «Удосконалення методики оцінки процесів соціалізації в контексті формування ціннісних орієнтацій молодого покоління» (державний реєстраційних номер – 0115U002187)

Науковий кореспондент лабораторії психології особистості ім. П.Р. Чамати Інституту психології ім. Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України. Узгоджена і закоординована тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук (спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології) на тему «Психологія формування громадянський цінностей особистості».

Завантажити список публікацій