Равлюк Тетяна Анатоліївна

Tetiana Ravliuk

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
ORCID ID

ResearcherID
Google Scholar

Тематика наукових досліджень:
проблеми професійної (зокрема, її практичної складової) підготовки майбутніх соціальних працівників/соціальних педагогів, розвитку творчого потенціалу студентів у процесі різних видів практики, формування їх комунікативної компетентності.

Курси, що читає:

  • Основи комунікації в соціальній роботі;
  • Педагогіка з основами педмайстерності;
  • Методика соціально-виховної роботи в сучасних умовах;
  • Вступ до спеціальності "Соціальна робота";
  • PR-менеджмент в соціальній роботі.

Додаткова інформація:

Місце і дата народження: м. Чернівці, 07.07.1979 р.

Освіта: у 2001 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, педагогічний факультет, спеціальність “Початкове навчання” (кваліфікація «вчитель початкових класів та українознавства»). Диплом з відзнакою.

З 2004  - асистент кафедри загальної та соціальної педагогіки.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів у процесі соціально-педагогічної практики» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; спеціалізована вчена рада Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України), науковий керівник: к. пед. наук, доц. Алєксєєнко Тетяна Андріївна.

Отримано диплом кандидата педагогічних наук  ДК № 009612  від 26 вересня 2012 року.

Стаж науково-педагогічної роботи у Чернівецькому університеті імені Юрія Федьковича – 15 років.

Участь у наукових проектах, міжнародних стажуваннях:

  • українсько-німецький бінаціональний семінар «Соціальна робота як професія з захисту прав людини» (2014 р., Чернівці-Фрайбург);
  • воркшоп з подальшої освіти в рамках німецько-українського проекту «Центр освіти дорослих як місце навчання демократії в Україні» (2018 р., Чернівці-Ауґсбурґ);
  • науково-навчальне стажування на педагогічному факультеті Жешувського університету (Польща, 3.06.2019 р. – 16.06.2019 р.)

Завантажити список публікацій

Сертифікати