Кармалюк Сергій Павлович

Serhiy KarmaliukПосада: доцент
Вчений ступінь: 
кандидат історичних наук
Вчене звання: 
доцент
Scopus ID
ORCID ID
ResearcherID
ResearchGate
Google Scholar

Тематика наукових досліджень:
Особливості організації соціальної допомоги, соціальної опіки та соціальної політики в Україні, сутність молодіжних цінностей та їх особливості,  психологія трансформації світоглядних переконань сучасної молоді,  психологічні механізми  впливу на регіональні особливості культурних цінностей, проблеми національно-патріотичного виховання, особистісні цінності в процесі соціально-психологічної адаптації студентської молоді, формування світоглядних засад молоді в процесі трансформації української держави. 

Курси, що читає:

  • Людина в сучасному соціумі;
  • Соціальна робота в громаді;
  • Соціальне управління в громаді;
  • Гуманітарна політика в Україні;
  • Молодіжна політика і соціальна робота;
  • Галузеве законодавство в соціальній роботі;
  • Соціальне страхування.

Додаткова інформація:

Місце і дата народження:  с. Кадиївці, Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, 26.03.1971 р.

Освіта: в 1993 р. закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського, історичний факультет, спеціальність «Історія»,  кваліфікація: вчитель історії та правознавства.  Диплом спеціаліста з відзнакою.

В 2017 р. здобув другу вищу освіту, закінчивши «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», інститут соціальних технологій, спеціальність «Соціальна робота», кваліфікація: спеціаліст з соціальної роботи. Диплом спеціаліста з відзнакою.

З 2003 року працює на кафедрі.

Кандидатська дисертація (1998 р.) на тему: «Діяльність організацій Червоного Хреста в Україні в 1867 – 1920 рр.». Спеціальність: 07.00.01 – історія України. Науковий керівник - професор, доктор історичних наук  Кукурудзяк Микола Григорович. Установа, де проведено захист: Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича.

З 2009  року - доцент кафедри гуманітарних дисциплін.

З жовтня 2016 р. - науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,  спеціальність: загальна психологія, історія психології. Тема закоординованої докторської дисертації: «Психологічні механізми формування патріотичних цінностей у студентської молоді».

Проекти, науково-дослідна робота:

науково-дослідна робота «Удосконалення методики оцінки процесів соціалізації в контексті формування ціннісних орієнтацій молодого покоління» (державний реєстраційних номер – 0115U002187)

Публікації:

автор понад 70 публікацій, серед яких: 3 монографії (дві у співавторстві), 2 брошури,  1 навчальний посібник, 17 навчально-методичних посібників, 1 збірник інструктивно-методичних матеріалів, більше 60 статей і тез конференцій, в тому числі в академічних та міжнародних  журналах.

Завантажити список публікацій

Подяки та грамоти

Сертифікати