Гуляєва Марія Мірчівна

Mariia HuliaevaПосада: асистент
Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук
ORCID ID
Google Scholar

Тематика наукових досліджень: 
соціально-педагогічна діяльність неурядових організацій, превенція негативних явищ в освітньому та соціальному середовищі, освіта дорослих в Україні та світі, професійна підготовка андрагогів (фахівців освіти дорослих).

Курси, що читає:

  • Основи науково-дослідної роботи
  • Профілактика булінгу в закладах освіти
  • Опікунська педагогіка
  • Альтернативні форми догляду за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
  • Інноваційні технології в соціальній роботі
  • Соціальна педагогіка
  • Техніки успішної комунікації в педагогічній діяльності
  • Педагогіка з основами педагогічної майстерностіОснови науково-дослідної роботи

Додаткова інформація:

Місце і дата народження: с. Топорівці Новоселицького р-ну Чернівецької обл., 09.09.1988 р.н.

Освіта: у 2005 році закінчила гімназію (загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів гуманітарного, художньо-естетичного профілю) м. Могилева-Подільського Вінницької обл., за успіхи у навчанні нагороджена золотою медаллю; у 2010 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та здобула кваліфікацію магістра соціальної педагогіки, викладача соціально-педагогічних дисциплін (диплом з відзнакою).

У 2021 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Професійна підготовка андрагогів в університетах Німеччини» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Тимчук Людмила Іванівна. Установа, де відбувся захист: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Участь у семінарах, тренінгах:

09/2008 – 10/2009

"Соціальна робота у сфері ВІЛ/СНІДу і залежностей" / "Social work in the field of HIV/AIDS and addiction" (Educational project between Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraine) and Catholic University of Applied Sciences Freiburg (Germany)

04/2010 – 11/2010

"Підтримка демократії в Україні шляхом розвитку демократичного суспільства та соціальної мережевої роботи" / "Support of democracy in Ukraine by the development of civil society and the work of social networks" (Educational project between Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraine) and Catholic University of Applied Sciences Freiburg (Germany)

05/2014 – 11/2014

"Соціальна робота як професія захисту людських прав" / "Social work as a profession of human rights protection" (Educational project between Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraine) and Catholic University of Applied Sciences Freiburg (Germany)

2017 – 2018

НДР в рамках українсько-німецького науково-технічного співробітництва, фінансована Міністерством освіти і науки України та Федеральним міністерством освіти та наукових досліджень Німеччини

"На шляху до запровадження наукової галузі "Освіта дорослих і післядипломна освіта" в Україні. Розробка концепції спеціалізації "Освіта дорослих і післядипломна освіта" у вищих навчальних закладах України"/ "On the way to the establishment of scientific discipline "Adult and continuing education" in Ukraine" (Educational and research project between Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical Education and Adult Education (National Academy of Educational Sciences of Ukraine), Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraine) and University of Augsburg (Germany)

04/2020 – 12/2020

"Діалог Схід-Захід: роль і функції соціальної роботи на тлі суспільних процесів трансформації в Німеччині та в Україні" / "East-West Dialogue: role and functions of social work against the background of social transformation processes in Germany and Ukraine" (Educational project between Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraine) and Catholic University of Applied Sciences Freiburg (Germany)

04/2021 – 09/2021

"Самоусвідомлення свого завдання емансипаційною соціальною роботою та педагогікою зцілення" / "Self-awareness of its task by emancipatory social work and healing pedagogy" (Educational project between Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraine) and Catholic University of Applied Sciences Freiburg (Germany)

2022

Науково-дослідницький та практикоорієнтований проєкт "Соціальна робота з біженцями, мігрантами та внутрішньо переміщеними особами" (освітньо-науковий (бінаціональний семінар) Католицького університету міста Фрайбург (Німеччина) та Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Україна)
 

Завантажити список публікацій

Сертифікати