Балахтар Валентина Візіторівна

Valentyna BalakhtarПосада: професор
Вчений ступінь: доктор психологічних наук
Вчене звання: професор

e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID ID: 0000-0001-6343-2888

ResearcherID: S-3090-2016

Тематика наукових досліджень:

психологія, психологія особистості, соціальна робота, становлення особистості фахівця з соціальної роботи, професійне становлення особистості, соціально-психологічний супровід становлення особистості фахівця з соціальної роботи, професіоналізація, професійна компетентність фахівця, навчальний процес за спеціальністю «Соціальна робота», підвищення кваліфікації фахівців з соціальної роботи.

Додаткова інформація:

Місце і дата народження: м. Чернівці, 20.11.1970 р.

Науковий кореспондент лабораторії психології особистості ім. П. Р. Чамати Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України: 

2015-2019, Психологія становлення особистості фахівця з соціальної роботи, 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Освіта і кваліфікація: 2000-2005 рр. – Чернівецький  національний університет імені Ю.Федьковича, м. Чернівці. Спеціальність: «Психологія» Кваліфікація: психолог. 

Науковий ступінь: 2010 р. - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти в україні» (1960 – 1991 рр.) за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Науковий керівник – професор Пенішкевич Дарина Іванівна.

2019 р. - Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук на тему « Психологія становлення особистості фахівця з соціальної роботи» за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи». – Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ.

Додаткова освіта: 2011-2012 рр. Базовий курс з Позитивної психотерапії, відповідно до стандартів Всесвітньої Асоціації Позитивної психотерапії та Українського Інституту Позитивної крос-культурної психотерапії та менеджменту (200 год.) й отримала сертифікат консультанта №126-Т від 04.03.2012 р. та World Association for Positive psychotherapy (WAPP) in cooperation with International Academy of Positive and Transcultural Psychotherapy (IAPP), European Federation of the Centers for Positive psychotherapy (EFAPP), Wiesbaden Academy of Psychotherapy (WIAP) Basic consultant of Positive psychotherapy.

Стажування за кордоном:

2016 - Литовський едукологічний університет, Вільнюс, Литва

2018 - Західно-Фінляндський Коледж, м. Гуйттінен, Фінляндія

2019 - Вищий Духовний Семінаріум UKSW, Варшава, Польща

           Вища Школа лінгвістична, Ченстохова, Польща

Курси підвищення кваліфікації:

2019 - ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за напрямом «Психологічне забезпечення управління персоналом організацій»

Професійний досвід: 2006-2007 рр. - Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, керівник гуртка.

2007-2010 рр. - Чернівецька філія Міжрегіональної академії управління персоналом, в.о.доцента кафедри соціогуманітарних дисциплін, провідний фахівець навчального відділу.

2010-2012 рр. - Буковинська державна фінансова академія, викладач.

2012-2016 рр. - Буковинський державний фінансово-економічний університет, викладач (дисципліни – психологія, педагогіка, дефектологія, соціологія особистості, соціально-психологічний тренінг, інноваційні методики в соціальній роботі).

2016-2019 рр. - Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи  (дисципліни – психологія особистості,  соціально-психологічний тренінг, соціальні впливи і маніпуляція, інноваційні методики в соціальній роботі, становлення особистості фахівця з соціальної роботи, основи дефектології).

Інша діяльність:  

Участь у науково-дослідних проектах за кошти державного бюджету України

  • «Особливості фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційною моделлю», (державний реєстраційний номер 0111U009026, 2011-2016 рр.)
  • «Удосконалення методики оцінки процесів соціалізації в контексті формування ціннісних орієнтацій молодого покоління» (державний реєстраційний номер 0115U002187, 2015-2017 рр.), (державний реєстраційний номер 0115U002187, 2015-2017 рр.),
  • На замовлення представників «Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» у лютому-квітні 2018 р. організувала серію тренінгів на тему: Соціальна політика в територіальній громаді в контексті реформи децентралізації.
  • Володіння сучасними психолого-педагогічними та методичними методиками
  • Організація і проведення тренінгів особистісного та професійного розвитку.

Автор понад 100 наукових праць. Завантажити список основних публікацій

Бере активну участь у наукових конгресах, міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, методологічних семінарах НАПН України, зокрема: міжнародних науково-практичних конференціях:

зарубіжних: «European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches, proceedings» (Stuttgart, Germany, 2013), «Соціальна робота як правозахисна професія» (Чернівці, 2015), «Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени» (Екатерингбург (Россия), 2015), Perspectives of science and education (New York, USA, 2018), Аdvances of science: Proceedingsof articlestheinternationalscientific conference (Karlovy Vary, Czech, 2018);

в Україні: «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку. (ІТЕП-2012) (Чернівці, 2012), «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку. (ІТЕП-2013)» (Чернівці, 2013), «Підготовка фахівців у галузі знань «Державне управління» : вимоги до змісту та відповідність сучасним викликам» (Київ, 2014), «Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації» (Чернівці, 2014), «Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для України» (Київ, 2015), «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку. (ІТЕП-2016)» (Чернівці, 2016), «Соціальна робота та соціальне забезпечення в структурі соціальної політики України» (Чернівці, 2016), «Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку» (Київ, 2016), «Православ’я в Україні» (Київ, 2016), «Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект» (Київ, 2016), «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження» (Київ, 2016); «Традиції та інновації у сучасній педагогічній діяльності: європейський вимір» (Ізмаїл, 2017), «Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень – 2017» (Переяслав-Хмельницький, 2017), «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» (Острог, 2017), «Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи», (Чернівці, 2017), «Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації» (Тернопіль, 2017), «Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі» (Чернівці, 2018); «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (Київ, 2018), «Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики» (Харків, 2018);

всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» (Чернівці, 2014), ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (Київ, 2018 р.), «Психологія самосвідомості особистості» (Київ, 2018);

науково-практичному семінарі «Психологічні особливості аксіогенезу обдарованої особистості» (Київ, 2018).