Кафедра педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича характеризується високим кадровим потенціалом:

за штатним розписом – 20 викладачів,

з яких 3 докторів наук, професорів;

10 кандидатів наук, доцентів;

5 кандидатів наук, асистентів;

2 асистентів без наукового ступеню.   

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців спеціальності 231 «Соціальна робота» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти (освітні програми «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Соціальна робота в громаді»).

Також викладачі кафедри забезпечують викладання педагогічних дисциплін на освітніх програмах спеціальності 014 «Середня освіта», які реалізуються на різних факультетах університету («Педагогіка з основами педагогічної майстерності», «Методика соціально-виховної роботи в сучасних умовах», «Основи інклюзивної педагогіки», «Соціальна педагогіка»).

У 2017 р. кафедра розпочала підготовку фахівців за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Станом на 2020 р. підготовка магістрів відбувається за двома освітніми програмами – «Освіта дорослих» та «Інклюзивна освіта».

Кафедра педагогіки та соціальної роботи залучена до підготовки науково-педагогічних фахівців через аспірантуру зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», яка з 2017 р. ліцензована і функціонує на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи. До цього на кафедрі діяла аспірантура зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки.

Кафедрою налагоджена тісна співпраця з українськими та закордонними закладами вищої освіти, яка відбувається на різних рівнях і в різних формах.

Європейські партнери:

Педагогічний університет Каринтії імені В.Франкла, Австрія (Угода про співпрацю від 31.07.2015)

Католицький університет м.Фрайбург, Німеччина  (Безстрокова Угода про співпрацю 11листопада 2009)

Кафедра освіти дорослих та подальшої освіти Університету м.Аугсбург, Німеччина (Угоди про співпрацю від 06. 09. 1999)

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Румунія (Безстрокова угода про співпрацю від 17.11.2009).