План роботи методичного семінару на 2020-2021 н.р.

Організація освітнього процесу в умовах змішаного (очного-дистанційного) навчання

Організація педагогічного контролю в системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Навчально-методична продукція кафедри: відповідність акредитаційним нормативам і вимогам