Обговорення змісту й якості освітньо-професійних програм «Соціальна робота», які реалізуються в Чернівецькому університеті

Відповідність освітньо-професійних програм "Соціальна робота" запитам ринку праці

Результати підсумкової атестації_магістр_2023

Розвиток soft skills в учасників освітнього процесу

Еразмус+: зіставлення програм навчання в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича і Католицькому університеті м.Фрайбург (Німеччина)

Результати підсумкової атестації_бакалавр_2023

Підготовка до підсумкової атестації_бакалавр_2023

Соціальна робота як академічна спеціальність

Порівняння ОПП Соціальна робота в ЗВО України

Результати підсумкової атестації_магістр_2022

Підготовка до підсумкової атестації_магістр_2022

Партнерська взаємодія соціонімічної та освітньої сфер

Здоров'язбережувальний простір працівників соціальної сфери

Зіставлення змісту ОПП «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича і Католицького університету м.Фрайбург (Німеччина)

Організація освітнього процесу в умовах змішаного (очного-дистанційного) навчання

Організація педагогічного контролю в системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Навчально-методична продукція кафедри: відповідність акредитаційним нормативам і вимогам