Манчуленко Лілія Василівна

Liliia ManchulenkoПосада: доцент
Вчений ступінь: 
кандидат педагогічних наук
Вчене звання: 
доцент
ORCID ID

Google Scholar

Тематика наукових досліджень:
Оптимізація професійної підготовки майбутніх педагогів, розвиток їх творчого стилю педагогічної діяльності; вплив сімейного оточення на соціалізацію дітей різного віку та методи корекційно-педагогічної діяльності відхилень у поведінці дітей; формування творчого стилю діяльності майбутнього соціального педагога у процесі педагогічної практики; методика корекційно-педагогічної роботи.

Курси, що читає:

  • Методика соціально-виховної роботи в сучасних умовах;
  • Педагогіка;
  • Основи педагогічної майстерності;
  • Корекційна педагогіка;
  • Методика корекційно-педагогічної роботи.

Додаткова інформація:

Місце і дата народження: м. Чернівці, 05.03.1980 р.

Освіта: закінчила з відзнакою Чернівецьке педагогічне училище та Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, педагогічний факультет, спеціальність “Початкове навчання”. 

Працювала заступником з виховної роботи, у громадській організації "Жінка для жінки", а з 2001 р. працює на кафедрі на посаді доцента.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування творчого стилю діяльності майбутніх педагогів у процесі педагогічної практики» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), науковий керівник: к.пед. наук, проф. Пенішкевич Дарина Іванівна.

Завантажити список публікацій