Петрюк Ірина Михайлівна

Iryna PetriukПрацювала на посаді завідувача кафедри до вересня 2020 р.
Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

 Історія розитку освіти на Буковині, соціальна дезадаптація школярів, шкільна дезадаптація.  

Курси, що читає:

  • Основи соціально-педагогічних досліджень;
  • Технології соціально-педагогічних досліджень;
  • Методологія соціально-педагогічних досліджень;
  • Основи педагогічної майстерності;
  • Педагогіка;
  • Основи дефектології;
  • Теорія соціальної роботи.

Додаткова інформація:

Місце і дата народження: смт. Теплик Теплицького району Вінницької області, 01.04.1970 р.

Освіта: Закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, педагогічний факультет, спеціальність “Педагогіка і методика початкового навчання і народознавство” в 1994 році. Диплом спеціаліста з відзнакою.

Кандидатська дисертація (1998 р.) на тему: «Становлення і розвиток середньої освіти на Буковині (кінець ХIX - початок ХХ століття)». Спеціальність: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. Науковий керівник: проф., к. пед. наук Пенішкевич Дарина Іванівна. Установа, де проведено захист: Прикарпатський університет імені Василя Стефаника.

2008-2010 роки - навчалась в стаціонарній докторантурі. Тема закоординованої докторської дисертації: "Соціально-педагогічні основи подолання дезадаптації учнів загальноосвітньої школи".

З 1993 року працює на кафедрі. З 2002 року - доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи.

Керівництво дисертаціями:

Попов О.А  «Соціально-педагогічні технології роботи з делінквентною молоддю в Німеччині». Спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка. (Захист: жовтень 2013р.)

Андрійчук С.В. «Наступність у профілактиці соціальної дезадаптації старших дошкільників і молодших школярів». Спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка. (Захист: вересень 2014 р.)

Горянін І.І. «Педагогічні основи соціальної роботи з дискордантними щодо ВІЛ сімейними парами». Спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Наукові стажування:

з  травня 2017 р. - «На шляху до запровадження наукової галузі «Освіта дорослих і післядипломна освіта» в Україні. Розробка концепції спеціалізації «Освіта дорослих і післядипломна освіта» у вищих навчальних закладах України» спільно з університетом м. Аугсбурга (Німеччина) (за підтримки  Федерального міністерства  освіти Німеччини та Міністерства освіти і науки України)

з  квітня  2017 р. - „Ost-West-Діалог: «Кронфліктменеджмент та узгодження інтересів» спільно з Католицьким університетом м. Фрайбурга (Німеччина) (за підтримки Служби академічних обмінів Німеччини  ( ДААД));

жовтень-грудень 2016 р. - Університет м. Аугсбурга (Німеччина) Тема дослідження «Порівняльний аналіз розвитку громадянської свідомості та громадянської участі дорослих людей в процесі освіти впродовж життя в Німеччині та в Україні»;

серпень - грудень 2016 р. - «Освіта дорослих для демократії та громадянської участі в Україні» у співпраці  з кафедрою педагогіки, освіти дорослих та подальшої освіти проф. Е. Майльгаммер  університету м. Аугсбурга (Німеччина) (за підтримки  ДААД);

травень – листопад 2016 р. - «Просування процесів професіоналізації гсуспільної участі засобами «Підходу можливостей в соціальній роботі і Україні» у співпраці з Католицьким університетом м. Фрайбурга (Німеччина) (за підтримки  ДААД).

жовтень-листопад 2015 р. - Католицький університет м. Фрайбурга (Німеччина). Тема наукового дослідження «Порівняльний аналіз освітньої соціальної роботи в Німеччині та в Україні»

травень – листопад  2015 р. - «Підтримка громадянського суспільства в Україні засобами соціальної освітньої роботи» у співпраці з Католицьким університетом м. Фрайбурга (Німеччина) (за підтримки  ДААД);

квітень – листопад 2014 р. - «Соціальна робота як професія захисту людських прав. Діяльнісні підходи та методи зміцнення демократії в Україні» у співпраці з Католицьким університетом м. Фрайбурга (Німеччина) (за підтримки  ДААД);

листопад- травень 2013 р. - «Сприяння процесам демократизації у  суспільних інституціях України через використання медіації» у співпраці з Католицьким університетом м. Фрайбурга (Німеччина) (за підтримки  ДААД);

листопад 2011 – вересень 2012 рр. - «Біографія та ідентифікація в соціальній роботі – «Міф Чернівців»: Бінаціональний дослідницький проект українських та німецьких студентів. У співпраці з Католицьким університетом м. Фрайбурга (Німеччина) (за підтримки  ДААД);

травень - листопад 2010 р. - «Підтримка демократії в Україні шляхом розвитку громадянського суспільства та соціальної мережевої роботи» у співпраці з Католицьким університетом м. Фрайбурга (Німеччина) (за підтримки  ДААД);

вересень 2008 – травень 2009 рр. - «Соціальна робота у сфері ВІЛ/СНІДу та залежностей» у співпраці з Католицьким університетом м. Фрайбурга (Німеччина) (за підтримки Федерального міністерства охорони здоров’я Німеччини та Товариства технічної співпраці (GTZ)).

Наукові стипендії:

 червень-липень 2016 р. - стипендія Німецької служби академічних обмінів (ДААД) для дослідження теми  «Особливості застосування «Підходу можливостей» в соціальній роботі» Місце дослідження -  Католицький університет м. Фрайбурга (Німеччина);

 червень-липень 2017 р. - стипендія ДААД  для дослідження теми «Особливості соціальної роботи та конфлікт-менеджменту в середовищі біженців та вимушених переселенців». Місце дослідження -  Католицький університет м. Фрайбурга (Німеччина);