logoІсторія кафедри починається від років заснування Чернівецького університету. Вже в 1875 р. на філософському факультеті університету була заснована кафедра філософії і педагогіки. Згодом, у 1923 р., на цьому ж факультеті почала діяти кафедра педагогіки і соціології.

У 1926-1927 рр. створено педагогічний семінар під керівництвом титулованого професора К.Нарлі, який 1927 р. очолив кафедру педагогіки та історії педагогіки. У 1940 р. вона отримала статус загальноуніверситетської, а в повоєнні часи (1944 р.) відновила роботу як кафедра педагогіки і психології.

У 1991 р. кафедра педагогіки й психології увійшла до складу новоствореного педагогічного факультету. У різні роки її очолювали відомі вчені та провідні діячі народної освіти: О.П.Турко, Ф.І.Науменко, І.І.Кобиляцький, І.М.Красногорський, І.І.Мирний, Д.М.Щербина, Л.П.Шевцова, С.В.Далавурак, П.Є.Мармазинська.

У грудні 1992 р. кафедру реорганізовано у дві випускаючі: психології і соціології (зав. кафедри проф. Пірен М.І.) та педагогіки (зав. каф. доцент Пенішкевич Д.І.). До вересня 2002 року кафедра педагогіки функціонувала як випускна зі спеціальностей «Початкове навчання. Народознавство» та «Соціальна педагогіка. Практична психологія».

У вересні 2002 р. у зв’язку з інтенсивним розвитком обох спеціальностей та спеціалізацій кафедру педагогіки реорганізовано в кафедру педагогіки та методики початкового навчання (завідувач проф. Руснак І.С.) та кафедру загальної та соціальної педагогіки (завідувач проф. Пенішкевич Д.І.). З того часу кафедра загальної та соціальної педагогіки стала окремим структурним підрозділом університету і функціонувала як випускова зі спеціальності «Соціальна педагогіка», а з 2012 р. - і спеціальності «Соціальна робота».

У 2007-2012 рр. кафедру очолювала доцент Петрюк І.М., 2012-2014 рр. – професор Пенішкевич Д.І. Сьогодні керівником кафедри є доц. Петрюк І.М.

У лютому 2016 р. рішеннями колективу кафедри, вченої ради факультету педагогіки, психології та соціальної роботи та Вченої ради Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича було змінено назву кафедри на «кафедра педагогіки та соціальної роботи», яку у 2017 р. було об’єднано з кафедрою соціальної роботи та соціального управління.

Сьогодення

Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Соціальна робота» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти (освітні програми «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Соціальна робота в громаді»). У 2017 р. кафедра розпочала підготовку фахівців за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Станом на 2020 р. підготовка магістрів відбувається за двома освітніми програмами – «Освіта дорослих» та «Інклюзивна освіта».