Шановні студенти!

Керуючись Законом України «Про вищу освіту», «Положенням про організацію освітнього процесу у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича», «Положенням про порядок реалізації студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича права на вибір навчальних дисциплін», пропонуємо Вам до початку організації освітнього процесу обрати дисципліни, які б Ви хотіли вивчати, із запропонованих каталогів (загальноуніверситетського, загальнофакультетського та каталогу навчальних дисциплін спеціальності).

Зверніть увагу на те, що навчальна дисципліна буде викладатися у тому випадку, якщо буде сформована група чисельністю не менше 10 осіб (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) і не менше осіб (другий (магістерський) рівень вищої освіти).

Каталог загальноуніверситетських вибіркових дисциплін

Каталог факультетських вибіркових дисциплін