Освітні програми

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Освітня програма "Соціальна педагогіка" (231 Соціальна робота)

Освітня програма "Соціальна робота в громаді" (231 Соціальна робота)

Освітня програма "Інклюзивна освіта" (011 Освітні, педагогічні науки)

для другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Освітня програма "Соціальна педагогіка" (231 Соціальна робота)

Освітня програма "Соціальна робота в громаді" (231 Соціальна робота)

Освітня програма "Інклюзивна освіта" (011 Освітні, педагогічні науки)

Змінені освітні програми (2020/2021 н.р.)

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Освітня програма "Соціальна педагогіка" (231 Соціальна робота)

Освітня програма "Соціальна робота" (231 Соціальна робота)

для другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Освітня програма "Соціальна педагогіка" (231 Соціальна робота)

Освітня програма "Соціальна робота" (231 Соціальна робота)