Для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 

Для другого (магістерського) рівня вищої освіти: