Програма підсумкової атестації з навчальних дисциплін «Теорія соціальної роботи» та «Методи соціальної роботи» (бакалаврський рівень вищої освіти, спеціальність 231 «Соціальна робота»)

Критерії оцінювання знань студентів під час підсумкової атестації з навчальних дисциплін «Теорія соціальної роботи» та «Методи соціальної роботи» (бакалаврський рівень вищої освіти, спеціальність 231 «Соціальна робота»)

Програма підсумкової атестації з дисциплін спеціалізації «Соціальна педагогіка» (бакалаврський рівень вищої освіти, спеціальність 231 «Соціальна робота»)

Програма підсумкової атестації з дисциплін спеціалізації «Соціальна робота в громаді» (бакалаврський рівень вищої освіти, спеціальність 231 «Соціальна робота»)

Критерії оцінювання знань студентів під час підсумкової атестації з навчальних дисциплін спеціалізації (бакалаврський рівень вищої освіти, спеціальність 231 «Соціальна робота»)