"Відповідальне батьківство ХХІ століття". Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ науково-методичного онлайн-семінару з міжнародною участю

Соціальна робота в закладах освіти. Методичні рекомендації

Ведення професійних документів у соціальній сфері. Методичні рекомендації

Керівництво персоналом та кадрова політика в соціальній сфері. Методичні рекомендації

Моніторинг та оцінювання якості надання соціальних послуг. Опорні тези лекцій

Моніторинг та оцінювання якості надання соціальних послуг. Методичні рекомендації

Державні стандарти соціальних послуг. Опорні тези лекцій

Державні стандарти соціальних послуг. Методичні рекомендації

Стрес-менеджмент в професійній діяльності. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять

Діджиталізація в соціальній сфері. Методичні рекомендації

PR-менеджмент в соціальній роботі. Методичні рекомендації

Планування і розробка соціальних проєктів. Методичні рекомендації

Методологія наукових досліджень в соціальній роботі. Навчальний посібник, практикум

Організаційний розвиток та лідерство. Методичні рекомендації

Захист прав дітей. Методичні рекомендації

Молодіжна політика і соціальна робота. Збірник нормативно-законодавчих актів

Гуманітарна політика в Україні. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи

Методичні вказівки для написання та захисту дипломних (магістерських) робіт