Соціальне партнерство. Навчальний посібник

Соціальний аудит та інспектування. Навчальний посібник

Соціальний супровід клієнта. Методичні рекомендації

Основи медіації і конфліктології. Методичні рекомендації

Соціальна робота з різними групами клієнтів. Методичні рекомендації

Комунікація та професійні відносини в соціальній сфері. Методичні рекомендації

Соціальна робота в сфері зайнятості. Навчальний посібник

Теорія соціальної роботи: опорні тези лекцій. Навчальний посібник

Теорія соціальної роботи. Методичні рекомендації

Реабілітологія. Методичні рекомендації

Організація волонтерського руху. Методичні рекомендації

Історія соціальної роботи. Навчальний посібник.

Історія соціальної роботи. Методичні рекомендації

Соціальна геронтологія. Навчальний посібник

Система соціальних служб в Україні. Навчальний посібник

Інформаційні технології в соціальній роботі. Методичні рекомендації

Соціальна робота з правопорушниками. Методичні рекомендації

Методи соціальної роботи. Методичні рекомендації

Соціальна робота в закладах освіти. Методичні рекомендації

Ведення професійних документів у соціальній сфері. Методичні рекомендації

Навчальна практика. Методичні рекомендації

Професійно-орієнтована стажерська практика. Методичні рекомендації

 "Відповідальне батьківство ХХІ століття". Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ науково-методичного онлайн-семінару з міжнародною участю

Керівництво персоналом та кадрова політика в соціальній сфері. Методичні рекомендації

Моніторинг та оцінювання якості надання соціальних послуг. Опорні тези лекцій

Моніторинг та оцінювання якості надання соціальних послуг. Методичні рекомендації

Державні стандарти соціальних послуг. Опорні тези лекцій

Державні стандарти соціальних послуг. Методичні рекомендації

Стрес-менеджмент в професійній діяльності. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять

Діджиталізація в соціальній сфері. Методичні рекомендації

PR-менеджмент в соціальній роботі. Методичні рекомендації

Планування і розробка соціальних проєктів. Методичні рекомендації

Методологія наукових досліджень в соціальній роботі. Навчальний посібник, практикум

Організаційний розвиток та лідерство. Методичні рекомендації

Захист прав дітей. Методичні рекомендації

Молодіжна політика і соціальна робота. Збірник нормативно-законодавчих актів

Гуманітарна політика в Україні. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи

Методичні вказівки для написання та захисту дипломних (магістерських) робіт