Previous Next

Підсумкова атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота»

З 18 червня 2020 року  на кафедрі педагогіки та соціальної роботи розпочала  роботу екзаменаційна комісія з атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота». Цьогоріч підсумкова атестація вперше проходить у дистанційному режимі.

Комісію очолює заступник директора Чернівецького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Світла О. І.

Члени екзаменаційної комісії:

  • Заступник голови – Мудрий Ярослав Сергійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи;
  • Кучумова Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи;
  • Шманько Олег Володимирович, кандидат історичних наук, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи;
  • Чаплак Ян Васильович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології;
  • секретар ЕК – Сметанюк Юлія Василівна, старший лаборант кафедри педагогіки та соціальної роботи.

Робота комісії триватиме до 26 червня 2020 року.

Бажаємо студентам успішного складання випускних іспитів!