Previous Next

Підсумкова атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота

Сьогодні розпочалася Підсумкова атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 "Соціальна робота". Екзамен з теорії і методів соціальної роботи складають 7 студентів заочної форми навчання.

Працює Екзаменаційна комісія у складі 6 осіб. Голова ЕК - Наталія Іванівна Кошурба, директор Служби у справах дітей Чернівецької ОДА, наша випускниця спеціальності "Соціальна педагогіка" 2012 року. Члени ЕК:

Тимчук Л.І.

Кармалюк С.П.

Гуляєва М.М.

Шульга А.В. (кафедра пед.та мет.поч.освіти)

Секретар - Гунько К.Р.

Вдалого старту!

Здоров'я і миру!