Previous Next

Вітаємо Ларису Броніславівну Платаш із отриманням премії імені Омеляна Поповича

Вітаємо кандидата педагогічних наук, доцента Ларису Броніславівну Платаш із отриманням заслуженої нагороди - найвищої обласної освітянської відзнаки премії імені Омеляна Поповича!!!

Особлива увага в наукових розвідках викладача приділяється персоналії Омеляна Поповича (1856-1930). У 2009 р. Платаш Л.Б. захистила дисертацію «Педагогічні ідеї та освітня діяльність Омеляна Поповича» зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (наук. кер.: проф. Пенішкевич Д.І.). Доц Платаш Л.Б. є автором більше 40 праць, присвячених життєдіяльності Омеляна Поповича, із них – 2 науково-практичні посібники (у співавт.), більше 30 фахових статей (у т.ч. 2 зарубіжні), решта – матеріали міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.
Платаш Л.Б. організувала низку науково-практичних заходів, до яких залучалися освітяни Буковини. Зокрема: Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Особистість Омеляна Поповича в контексті розвитку освіти та культурно-громадського життя Буковини кінця ХІХ – до сучасності» (2006); Чернівецький обласний науково-практичний семінар «Педагогічні ідеї Омеляна Поповича та їх впровадження у сучасній школі» (2007); Всеукраїнські педагогічні читання «Омелян Попович – батько українського шкільництва на Буковині» (2015); Обласний науково-практичний семінар у рамках італійсько-українського проєкту «I care in Ukraine» («Мені не байдуже в Україні», 2020); онлайн-зустріч (семінар) «Iнклюзивна освiта: можливостi вступу та перспективи професii» (2021); Міжнародні науково-практичні конференції «Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії» (Чернівці, 2019), «Сучасні тенденції та концептуальні напрями розвитку інклюзивних практик (Мелітополь, 2021); Буковинський освітній форум «Нова українська школа: діалог сучасності з історією» (проведення заплановане 12 жовтня 2021 р.).

Подальших наукових звершень та здобутків!!!