Previous Next

Підсумкова атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота»

17 червня 2021 р. на кафедрі педагогіки та соціальної роботи розпочала роботу екзаменаційна комісія з атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота».
Комісію очолює Директор Чернівецького міського центру соціальних служб Бежан Любов Василівна.
Члени екзаменаційної комісії:
• Тимчук Людмила Іванівна, завідувач кафедри педагогіки та соціальної роботи, доктор педагогічних наук, професор;
• Гаркавенко Ніна Власіївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології;
• Мудрий Ярослав Сергійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи;
• Попов Олександр Анатолійович, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки та соціальної роботи;
• секретар ЕК – Коса Наталія Сергіївна, кандидат психологічних наук, асистент кафедри педагогіки та соціальної роботи.
Студенти 4 курсу спеціальності «Соціальна робота» склали свій перший фаховий іспит з теорії та методів соціальної роботи.