Кандидатські дисертації

  • Білик Наталія Михайлівна: «Соціально-педагогічна технологія медіаторства у вирішенні конфліктів між молодшими школярами» (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка), рік захисту: 2017 р., науковий керівник: д.пед. наук, доц. Тимчук Людмила Іванівна;

  • Андрійчук Світлана Василівна: «Наступність у профілактиці соціальної дезадаптації старших дошкільників і молодших школярів» (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка), рік захисту: 2014 р., науковий керівник: к.пед. наук, доц. Петрюк Ірина Михайлівна;

  • Попов Олександр Анатолійович: «Соціально-педагогічні технології роботи з делінквентною молоддю в Німеччині» (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка), рік захисту: 2013 р., науковий керівник: к.пед. наук, доц. Петрюк Ірина Михайлівна;

  • Равлюк Тетяна Анатоліївна: «Розвиток творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів у процесі соціально-педагогічної практики» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), рік захисту: 2012 р., науковий керівник: к.пед. наук, доц. Алєксєєнко Тетяна Андріївна;

  • Звоздецька Валентина Георгіївна: «Освітньо-виховна та просвітницька діяльність українських громадських організацій Буковини (друга половина ХІХ - 30-ті роки ХХ століття)» (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка й історія педагогіки), рік захисту: 2012 р., науковий керівник - проф., д. пед. наук. Руснак Іван Степанович;

Докторські дисертації

  • Балахтар Валентина Візіторівна: «Психологія становлення особистості фахівця з соціальної роботи» (спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи), рік захисту: 2019 р.

  • Тимчук Людмила Іванівна: «Становлення та розвиток андрагогіки як теорії і практики освіти дорослих в Україні (кінець ХІХ–ХХ століття)» (спеціальність 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки), рік захисту: 2016 р.