Кандидатські дисертації

 • Гуляєва Марія Мірчівна: «Професійна підготовка андрагогів в університетах Німеччини» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), рік захисту: 2021р., науковий керівник: д.пед. наук, проф. Тимчук Людмила Іванівна;   .

  http://ipood.com.ua/zahisti-disertaciy-do-2022-roku/
  http://ipood.com.ua/data/avtoreferaty_i_dysertatsii/2021/HULIAIEVA_avtoreferatNW_pas.pdf

 • Білик Наталія Михайлівна: «Соціально-педагогічна технологія медіаторства у вирішенні конфліктів між молодшими школярами» (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка), рік захисту: 2017 р., науковий керівник: д.пед. наук, доц. Тимчук Людмила Іванівна;
  https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/%D0%9A_26.053.09/Bilyk.pdf

 • Андрійчук Світлана Василівна: «Наступність у профілактиці соціальної дезадаптації старших дошкільників і молодших школярів» (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка), рік захисту: 2014 р., науковий керівник: к.пед. наук, доц. Петрюк Ірина Михайлівна;

 • Попов Олександр Анатолійович: «Соціально-педагогічні технології роботи з делінквентною молоддю в Німеччині» (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка), рік захисту: 2013 р., науковий керівник: к.пед. наук, доц. Петрюк Ірина Михайлівна;

 • Равлюк Тетяна Анатоліївна: «Розвиток творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів у процесі соціально-педагогічної практики» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), рік захисту: 2012 р., науковий керівник: к.пед. наук, доц. Алєксєєнко Тетяна Андріївна;

 • Звоздецька Валентина Георгіївна: «Освітньо-виховна та просвітницька діяльність українських громадських організацій Буковини (друга половина ХІХ - 30-ті роки ХХ століття)» (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка й історія педагогіки), рік захисту: 2012 р., науковий керівник - проф., д. пед. наук. Руснак Іван Степанович;

Докторські дисертації

 • Балахтар Валентина Візіторівна: «Психологія становлення особистості фахівця з соціальної роботи» (спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи), рік захисту: 2019 р.

 • Тимчук Людмила Іванівна: «Становлення та розвиток андрагогіки як теорії і практики освіти дорослих в Україні (кінець ХІХ–ХХ століття)» (спеціальність 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки), рік захисту: 2016 р.