Студентський гурток «Волонтер»

 • Соціогуманітарний сектор - організаційна, громадська і виховна діяльність (координатори – Платаш Л., Кучумова Н.),
 • науково-дослідний сектор (координатори - Кармалюк С., Білик Н.)

Мета студентського гуртка «Волонтер»:

- виявлення здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів;

 • поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедри за участю студентів;
 • придбання навичок наукової роботи;
 • залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності;

Завдання студентського наукового гуртка «Волонтер»:

-залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи.

-організація науково-дослідної роботи студентів.

-поглиблене вивчення студентами обраної спеціальності;.

Засідання студентського наукового гуртка проводяться один раз на місяць.

Зміст діяльності гуртка визначений напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затвердженого тематичного плану.

Основні тематичні напрями:

 • проблеми соціалізації особисті в глобалізованому світі;
 • історія соціальної роботи і професії соціального працівника;
 • теорія і методи соціальної роботи в компаративному ракурсі;
 • стандарти соціальних послуг в Україні;
 • етичний кодекс соціального працівника;
 • проблеми професійного вигорання соціального працівника;
 • недержавний сектор у соціальній роботі.

Організація роботи гуртка полягає у написанні студентами рефератів, доповідей, проведенні емпіричних досліджень, їх активне обговорення, взаєморецензування. Також студенти 3-4 курсів обговорюють поточні питання щодо виконання курсових робіт.

На гуртку студенти зустрічаються з провідними вченими і досвідченими практиками, обговорюють обрану тематику, проводять дискусії з питань, які їх цікавлять.

Результати студентської науково-дослідної роботи оприлюднюються у різних формах:

 • винесення кращих доповідей на щорічну студентську конференцію ЧНУ;
 • участь у міжвузівських студентських конференціях,
 • участь у співавторстві з науковим керівником у науково-практичних конференціях різних рівнів, круглих столах;
 • участь у конкурсах студентських наукових робіт;
 • участь у студентській олімпіаді.

Студенти – учасники гуртка «Волонтер» залучаються також до міжнародних проектів, які реалізуються у рамках угод про співпрацю з закордонними закладами вищої освіти (наприклад, у 2020 р. участь у міжнародних проектах, семінарах взяли 26 студентів).

Учасники гуртка долучаються також до різних заходів, дотичних до сфери соціальної роботи (організованими громадськими організаціями, державними відомствами, закладами освіти):

 • семінар-тренінг «Соціальна політика в територіальній громаді в контексті реформи децентралізації» (у рамках програми U – LEAD з Європою);
 • всеукраїнський форум «Право на життя», який проводила ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України», м. Київ, 29 вересня 2018 року (Сутаєв Ілля, Євангелієва Анна, Підвисоцька Іванна, Гайович Євгенія);
 • кворкінг «Соціальна робота: революція професійних ролей», Український католицький університет, м. Львів, 23 листопада 2018 року (Сутаєв Ілля, Підвисоцька Іванна);
 • національний тренінг з адвокації прав молоді, який проводила молодіжна платформа «Національна молодіжна рада України», м. Київ, 3-5 травня, 2019 року (Сутаєв Ілля)
 • семінар-тренінг «Співпраця органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства в процесі формування та реалізації державної і регіональної політики», м. Івано-Франківськ, 3-4 жовтня 2019 року, яку організував Координатор проєктів ОБСЄ в Україні (Сутаєв Ілля);
 • тренінг «Забезпечення надійного базису: основа успішного піклування», який проводив Чернівецький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в жовтні 2020 року (Антонюк Іванна, Яготіна Ірина, Сутаєв Ілля).

Ілля Сутаєв став учасником літньої школи для майбутніх соціальних працівників та психологів з протидії торгівлі людьми (м. Яремче, 16-18 липня 2019 року й 11-13 серпня 2020 року). Також взяв участь у робочій групі щодо розробки Стратегії державної політики у молодіжній сфері до 2030 року, організованій Міністерством молоді та спорту, м. Кам'янець-Подільський, 13 травня 2019 року.

Для безпосереднього закріплення набутих знань з навчальних дисциплін «Основи соціальних досліджень» й «Методологія наукових досліджень в соціальній роботі» студенти кафедри взяли участь в проведені опитування «Чернівецький моніторинг – осінь 2018», яке організували Центр соціологічних досліджень філософсько-теологічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича, ГО «Інститут місцевого самоврядування» і Чернівецька обласна організація товариства «Знання».

Досвід підтверджує, що участь студентів у роботі наукового гуртка сприяє формуванню у майбутніх фахівців як професійного мислення, культури, професійно-моральних цінностей, так і прикладних навичок науково-дослідної роботи.