Студентський гурток «Волонтер»

 • Соціогуманітарний сектор - організаційна, громадська і виховна діяльність (координатори – Платаш Л., Кучумова Н.),
 • науково-дослідний сектор (координатор Білик Н.)

Мета студентського гуртка «Волонтер»:

- виявлення здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів;

 • поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедри за участю студентів;
 • придбання навичок наукової роботи;
 • залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності;

Завдання студентського наукового гуртка «Волонтер»:

-залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи.

-організація науково-дослідної роботи студентів.

-поглиблене вивчення студентами обраної спеціальності;.

Засідання студентського наукового гуртка проводяться один раз на місяць.

Зміст діяльності гуртка визначений напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затвердженого тематичного плану.

Основні тематичні напрями:

 • проблеми соціалізації особисті в глобалізованому світі;
 • історія соціальної роботи і професії соціального працівника;
 • теорія і методи соціальної роботи в компаративному ракурсі;
 • стандарти соціальних послуг в Україні;
 • етичний кодекс соціального працівника;
 • проблеми професійного вигорання соціального працівника;
 • недержавний сектор у соціальній роботі.

Організація роботи гуртка полягає у написанні студентами рефератів, доповідей, проведенні емпіричних досліджень, їх активне обговорення, взаєморецензування. Також студенти 3-4 курсів обговорюють поточні питання щодо виконання курсових робіт.

На гуртку студенти зустрічаються з провідними вченими і досвідченими практиками, обговорюють обрану тематику, проводять дискусії з питань, які їх цікавлять.

Результати студентської науково-дослідної роботи оприлюднюються у різних формах:

 • винесення кращих доповідей на щорічну студентську конференцію ЧНУ;
 • участь у міжвузівських студентських конференціях,
 • участь у співавторстві з науковим керівником у науково-практичних конференціях різних рівнів, круглих столах;
 • участь у конкурсах студентських наукових робіт;
 • участь у студентській олімпіаді.

Студенти – учасники гуртка «Волонтер» залучаються також до міжнародних проектів, які реалізуються у рамках угод про співпрацю з закордонними закладами вищої освіти (наприклад, у 2020 р. участь у міжнародних проектах, семінарах взяли 26 студентів).

Учасники гуртка долучаються також до різних заходів, дотичних до сфери соціальної роботи (організованими громадськими організаціями, державними відомствами, закладами освіти):

 • семінар-тренінг «Соціальна політика в територіальній громаді в контексті реформи децентралізації» (у рамках програми U – LEAD з Європою);
 • всеукраїнський форум «Право на життя», який проводила ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України», м. Київ, 29 вересня 2018 року (Сутаєв Ілля, Євангелієва Анна, Підвисоцька Іванна, Гайович Євгенія);
 • кворкінг «Соціальна робота: революція професійних ролей», Український католицький університет, м. Львів, 23 листопада 2018 року (Сутаєв Ілля, Підвисоцька Іванна);
 • національний тренінг з адвокації прав молоді, який проводила молодіжна платформа «Національна молодіжна рада України», м. Київ, 3-5 травня, 2019 року (Сутаєв Ілля)
 • семінар-тренінг «Співпраця органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства в процесі формування та реалізації державної і регіональної політики», м. Івано-Франківськ, 3-4 жовтня 2019 року, яку організував Координатор проєктів ОБСЄ в Україні (Сутаєв Ілля);
 • тренінг «Забезпечення надійного базису: основа успішного піклування», який проводив Чернівецький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в жовтні 2020 року (Антонюк Іванна, Яготіна Ірина, Сутаєв Ілля).

Ілля Сутаєв став учасником літньої школи для майбутніх соціальних працівників та психологів з протидії торгівлі людьми (м. Яремче, 16-18 липня 2019 року й 11-13 серпня 2020 року). Також взяв участь у робочій групі щодо розробки Стратегії державної політики у молодіжній сфері до 2030 року, організованій Міністерством молоді та спорту, м. Кам'янець-Подільський, 13 травня 2019 року.

Для безпосереднього закріплення набутих знань з навчальних дисциплін «Основи соціальних досліджень» й «Методологія наукових досліджень в соціальній роботі» студенти кафедри взяли участь в проведені опитування «Чернівецький моніторинг – осінь 2018», яке організували Центр соціологічних досліджень філософсько-теологічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича, ГО «Інститут місцевого самоврядування» і Чернівецька обласна організація товариства «Знання».

Досвід підтверджує, що участь студентів у роботі наукового гуртка сприяє формуванню у майбутніх фахівців як професійного мислення, культури, професійно-моральних цінностей, так і прикладних навичок науково-дослідної роботи.

Для стимулювання студентської наукової роботи на засіданні кафедри прийнято рішення щодо визнання результатів позааудиторної науково-дослідної роботи, які були презентовані на наукових заходах різних рівнів належним чином, у таких формах: (протокол № 3 від 20 жовтня 2020 р.)

- зарахування наукових робіт студентів як курсових чи рефератів з відповідних дисциплін;

- студенти, які брали активну участь у науково-дослідній роботі, перемогли на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт чи Всеукраїнських олімпіадах заслуговують певних пільг під час заліково-екзаменаційної сесії;

- студентська наукова робота є одним із критеріїв у відборі до навчання в магістратурі та аспірантурі;

- студентська наукова робота враховується у заповнені рейтингової анкети.

Результати науково-дослідної роботи студентів

Участь студентів спеціальності у Всеукраїнських студентських олімпіадах з спеціальності «Соціальна робота»

2016- 2017н.р.

 • Горюк Діана - грамота за кращу презентацію соціальних проектів з актуальних проблем соціальної роботи, організатор – Тернопільський національний економічний університет.
 • Корнівська Марина, учасник, організатор – Тернопільський національний економічний університет.

2017- 2018н.р.

 • Заруцька Вікторія - 2-е місце, організатор − Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 • Вовчак Вікторія- 11-е місце,організатор − Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

2018- 2019 н.р.

 • Заруцька Вікторіяучасник, організатор − Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

2021 р., Сутаєв І., диплом третього ступеня ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціальна робота», тема «Молодіжна соціальна політика в Україні», Дрогобич (науковий керівник доцент Мудрий Ярослав Сергійович). http://psr-chnu.com.ua/uk/novyny/136-student-spetsialnosti-sotsialna-robota-zainiav-tretiemistse-u-druhomu-etapi-vseukrainskoho-konkursu-studentskykh-naukovykh-robit-zi-spetsialnostisotsialna-robota.html

2022-2023 н.р. , переможці першого (внутрішньоуніверситетського) туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт (наказ ректора ЧНУ №16 від 11.05.2023 р.): Вулпе Т., 5 курс; Черевко М., 4 курс; Гречана Т., 4 курс; Чопа Г., 4 курс; Бойчук С., 2 курс; Федорян М.-В., 2 курс.

Участь студентів у конференціях (з публікацією) (2015-2021 рр.)

№ п/п

Назва конференції

Загальна кількість

тез доповідей

2015 рік

1.

Студентська наукова конференція Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 13-14 травня 2015 року, м. Чернівці

30

2.

Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота як правозахисна професія», 29 квітня 2015 року, м. Чернівці

1

2016 рік

3.

Студентська наукова конференція Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 20-22 квітня 2016 року, м. Чернівці

20

4.

Міжнародна науково-практична відеоконференція «Соціальна робота та соціальне забезпечення в структурі соціальної політики», 21-22 квітня 2016 року, м. Чернівці

1

2017 рік

5.

Студентська наукова конференція Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 25-27 квітня 2017 року, м. Чернівці

63

6.

VIIВсеукраїнська студентська науково-практична конференція «Букова віть», 25-26 травня 2017 року, м. Чернівці

34

7.

IIМіжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Студентське самоврядування та його роль у формуванні гуманістичних цінностей», 2-3 березня 2017 року, м. Чернівці

5

2018 рік

8.

Студентська наукова конференція Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 квітня 2018 року, м. Чернівці

24

9.

IIВсеукраїнська студентська науково-практична конференція, 12-13 квітня 2018 року, м. Хмельницький

1

2019 рік

10.

Студентська наукова конференція Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 16-17 квітня 2019 року, м. Чернівці

16

2020 рік

11.

Студентська наукова конференція Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 22-23 квітня 2020 року, м. Чернівці

30

2021 рік

12.

Студентська наукова конференція Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 22-23 квітня 2021 року, м. Чернівці

37

 

Студентська наукова конференція Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

220

 

Інші конференції (2015-2021)

42

 

Всього

262

Виступи на Всеукраїнських і міжнародних конференціях

2021 р.

- ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика», 4 грудня 2020 р., м. Дніпро – 1 доповідь; Курилюк О. О.

- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи», м.Кам´янець-Подільський, 8 квітня 2021 р. – 1 доповідь; Дарій А.В.

- Сімнадцята міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», м. Одеса, 18 травня 2021 р. – 1 доповідь; Клічук Д. В.

- І Міжнародна студентська наукова конференція «Концепт науки ХХІ: стратегії, методи та наукові інструменти», 12 листопада 2021 року, м.Херсон – 1 доповідь; Торак І. Ю.

- Х-а Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору», Хмельницький, 2020 – 1 доповідь; Фордук Л.І.

- Х Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», 21 травня 2021 року, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» – 1 доповідь; Мінтенко М.І.

- Буковинський освітній форум «Нова українська школа: діалог сучасності з історією». (12 жовтня 2021 р.) – 1 доповідь; Мінтенко М.І.

- I Міжнародна студентська наукова конференція (Т1), м.Київ, 7 травня, 2021р. / Молодіжна наукова ліга. - Вінниця: Європейська наукова платформа - 1 доповідь; Магас А.

- щорічна студентська наукова конференція Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 20-21 квітня 2021 року – 37 доповідей.

2022

- ХІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція, 25-26 листопада 2021 року, м.Хмельницький, - 1 доповідь (Лазоряк М.М.);

- The 3 rd International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (December 5-7, 2021) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2021,- 1 доповідь (Янцеловська Я.);

- Нова українська школа: діалог сучасності з історією: матеріали Буковинського освітнього форуму, присвяченого165-річчю від дня народження Омеляна Поповича (26 жовтня 2021 року, м. Чернівці) – 5 доповідей (Гура Т., Вавренчук Ю., Житарюк С., Біланчук Ю., Торак І.);

- Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Освіта та соціальна робота як ресурси розвитку особистості й суспільства», 24 листопада 2022 р., Чернівці – 2 доповіді (Сутаєв І., Олішевська А.);

- щорічна студентська наукова конференція Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 12-14 квітня 2022 року – 17 доповідей.

Студенти стали учасниками таких наукових заходів:

- Всеукраїнський online-науково-практичний семінар «Соціальна робота як реалізація завдань соціальної політики держави» (13 квітня 2020 р., Національний авіаційний університет) – студенти Тетяна Герасимчук, Мар’яна Трилінська, Тетяна Коробчук, Ірина Мацьопа;

- III International Scientific Congress «Society of Ambient Intelligence-2020» (Section work: Innovative Technologies in Social Work. Ecology and Health Issues) при» (15 травня 2020 р., Львівський національний університет безпеки життєдіяльності) – студенти Тетяна Герасимчук, Мар’яна Трилінська.

- ІІ Міжнародний форум інклюзивності у Чернівцях. Форум відбувся в Комплексі «Rivoli» с. Чагор, Глибоцький р-н, Чернівецька область. 20.102020 р.

Студент 4 курсу спеціальності «Соціальна робота» Ілля Сутаєв увійшов у Рейтинг 25-ти найкращих студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (рейтинг сформовано відповідно до здобутків студентів у навчальній, науковій, культурно-мистецькій, спортивній і громадській роботі з 1 вересня 2019 року).

Активність:

− семінар-тренінг «Разом проти торгівлі людьми», 15-16 травня 2021 р., Шевченківська зала ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Учасники - студенти різних спеціальностей Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Спікери: Сутаєв І., Антонюк І.(спеціальність «Соціальна робота»). http://psr-chnu.com.ua/uk/novyny/143-seminartreninh-razom-proty-torhivli-liudmy.html

− захід до Всесвітнього дня дитини, 20.11.2021. http://psr-chnu.com.ua/uk/novyny/169- zasidannia-hurtka-pedahohichnyi-oseredok-dlia-studentiv-naukovo-pedahohichnykh-fakultetivpryurochene-do-vsesvitnoho-dnia-dytyny.html

22 лютого 2022 року за ініціативи Іллі Сутаєва та організаційним сприянням кафедри педагогіки та соціальної роботи було проведено зустріч зі студентським активом факультету на тему «Перспективи та можливості навчання за кордоном».

7-10 вересня 2022 р. Марія Тацюк взяла участь у Школі-тренінгу «Інструменти цифрового блогерства під час війни» (м.Київ).

30 вересня 2022 р. – співорганізація та участь в Інформаційнопрофілактичному заході з метою підвищення проінформованості населення міста щодо захисту від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (Катерина Капанадзе).

4 жовтня 2022 р.- Педагогічні читання до 104-ї річниці Василя Сухомлинського.

1 листопада 2022 р. - Просвітницько-виховний захід приурочений до Дня соціального працівника.