Матеріали міжнародної конференції "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії"(22 листопада 2019 року)

М. Пірен Європейські цінності: детермінанта змін в сучасній Україні. Навчальний посібник-практикум

М. Пірен Конфліктологія. Підручник

М. Пірен Нова парадигма державного управління та корпоративної культури в Україні. Монографія

М. Пірен Політико-управлінська еліта України: соціо-психологічний аналіз. Монографія

М. Пірен Просвітницька робота в територіальній громаді: професійно-світоглядні засади реалізації. Навчальний посібник-практикум

М. Пірен Соціальна робота у територіальній громаді: теорія і практика. Підручник

В. Балахтар Організація і методика тренінгу "Пізнай себе". Навчально-методичний посібник

В. Балахтар Педагогіка і психологія в соціальній роботі. Навчально-методичний посібник

В. Балахтар Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти в Україні (1960-1991 рр.). Монографія

В. Балахтар Психологія особистості фахівця з соціальної роботи. Монографія

В. Балахтар Соціально-психологічний тренінг і маніпуляція. Навчально-методичний посібник

В. Балахтар, С. Матвійчина Методичні рекомендації кураторам щодо особистісного розвитку студента. Методичний посібник

Л. Манчуленко Методика соціально-виховної роботи у сучасних умовах. Навчальний посібник